Search…
SUBSCRIBE
Sign out
Lily: The Crestfallen
Romantic
Ongoing
Author :Bashilona
Latest Release : 2 The Fallen, Lily
8.0
Install
About Chapters

Synopsis

Nagising na lamang isang araw si Lily na hindi alam kung bakit hindi siya nakikita ng sariling magulang. Hindi man lamang siya pinagtuunan ng pansin. Nakikita lang niya ang mga ito kung paano mag-alala sa kaniya. Gusto man niyang pahintuin ang pag-alala ng mga ito. Hindi niya magawa.
Bakit nga ba? Bakit humantong sa gano'n ang pangyayari?

"I miss our daughter. Kaya't kung hindi man siya mahanap...

Chapters

Latest Release : 2 The Fallen, Lily 2021-12-27 07:28
Install
Read novels on Webnovel app to get:
DOWNLOAD APP
MAYBE LATER
Continue reading exciting content
Read for free on App
《Lily: The Crestfallen》
Open
Browser
Continue